May 17, 2019 — Final (Senior Age Group)

Xinchen Wang (China)
Final Programme:
F.Chopin — Piano concerto No 1 e minor Op.11
Daniil Nemov (Russia)
Final Programme:
F. Liszt –Piano concerto No 1 E-flat major S.124
Daria Podorozhnova (Russia)
Final Programme:
F. Chopin – Piano concerto №1 eminor, op. 11
Aliya Asanova (Kazakhstan)
Final Programme:
D.Shostakovich - Piano concerto No. 2 F major, op. 102

Back to the list